BaldoneMercendarbe 001Decembrī Fonda pārstāvji kopā ar bērniem viesojāmies ‘’Mercendarbē’’, Baldones novada sociālo pakalpojumu centrā pie bērniem, jauniešiem, kuri palikuši bez vecāku aprūpes. BJC ‘’Attīstība’’ bērni rādīja priekšnesumu, dāvināja saldumus un pašdarinātus eņģeļus. Noslēgumā visiem kopā tika izdejotas dažas dejas un notika īsa iepazīšanās ar Mercendarbes muižu. Solījām aizbraukt vēlreiz.

Laikā no septembra līdz novembrim īstenojām izglītības projektu „ Esi uz skatuves runīgs, kustīgs un radošs’’. Projekts tika īstenots konkursa „Inovāciju īstenošana izglītībā” ietvaros, ko atbalstīja VIAA. Projektā tika iekļauti bērni ar dažādām sociālām prasmēm un iemaņām, kuri strādāja interešu izglītības, sevis attīstošās nodarbībās.

Nodarbībās notika darbs mākslas izglītībā un mākslas terapijā, radot apstākļus bērniem, jauniešiem attīstīt savus resursus, atklāt sevi, attīstīt domāšanu, prasmes un radošo darbību uz skatuves un dzīvē.

Projekta īstenošanas rezultātā tika sniegti ieteikumi vecākiem, ģimenes locekļiem, speciālistiem par bērnu nepieciešamajiem soļiem turpmākajā attīstībā un iekļaušanos sociālajā vidē.

Fonds vasarā organizēja nometni Siguldā, kur nometnes dalībnieku grupā tika iekļauti bērni no sociāli maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm no Rīgas pilsētas. Bērni strādāja radošās un sportiskās nodarbībās, macījās izteikties un dzīvot kopā ar citiem citā neierastā vidē ārpus mājas.