Fonds augustā bērniem vecumā no 4 - 16. gadiem organizēja nometni Rīgā “Esi aktīvs un radošs savā vasarā’’. Nometnes mērķis – bija uzturēt interesi par aktīvu dzīves veidu, apgūt jaunas iemaņas un prasmes.

Dalībnieki slidoja, sportoja stadionā, darbojās deju un zīmēšanas darbnīcās, tikās ar aktīvām un sabiedrībā pazīstamām personībām. Nometnes noslēgumā bērni rādīja savas prasmes saviem vecākiem un citiem ciemiņiem.

Gada nogalē fonda vadītāja Mārīte Šmaukstele apmeklēja Indiju. Pilsētā Putaparti notika arī tikšanās ar bērnu nama bērniem. 

Laikā no aprīļa līdz augustam tika īstenots projekts "Es un sabiedrība'' ,kurā tika iekļauti 28 riska grupas jaunieši. Projektā notika izglītojošas nodarbības,

divi izbraukuma semināri par interesējošām tēmām, nodrošinot vidi sevis izzināšanai un attīstībai. Projektā darbojās jaunieši ar dažādām pieredzēm sociālajā vidē: jaunieši no pilnajām ģimenēm,
jaunieši no trūcīgām ģimenēm un no bērnu namiem, audžubērni.

Gada nogalē noslēdzās projekts jauniešiem „Esi aktīvs, zinošs, kopā ar citiem’’. Projekta ietvaros jaunieši no trūcīgām ģimenēm, bērni no bērnu namiem tikās un strādāja BJC „Attīstība’’ ledus studijas nodarbībās.

8Projektu „Es un sabiedrība’’ un „Esi aktīvs, zinošs, kopā ar citiem’’ ietvaros  organizējām jauniešiem vecumā no 13 līdz 20 gadiem izglītojošu semināru par tēmu „Izzini sevi’’, kas notika Allažos, Mauriņos.

Seminārā uzdevums bija palielināt jauniešu interesi par pašizziņu, par darbu pie savas personības sakārtošanas un attīstības.